Elnökségi ülés 2008. november 6., Karcag

Az elnökség egész napos ülésezéssel több témában döntést hozott és javaslatot tesz a Közgyűlésnek.

A Közgyűlés tervezett időpontja: 2008. november 23. Karcag

Az elnökség hosszasan tárgyalta az Egyesület megalakulásának 20 évfordulója alkalmából szervezendő ünnepség programtervezetét és végül egy bizottságot hozott létre.

Jubileumi rendezvényt előkészítő bizottság, tagjai:

Bárány István, Mészáros Zsolt, Klucsai Dávid, Kucsora István, Dózsa Tamás Károly

Kérjük a rendezvénnyel kapcsolatos javaslataikkal keressék a tenyésztőtársakat.

Megtárgyalásra és elfogadásra került a Tenyésztési Program tervezet, melyet a Közgyűlés elé terjesztenek elfogadásra.

Döntés született egy az Egyesület által alapítandó díj előkészítési munkájának elvégzéséről, melyet szintén a Közgyűlés elé terjeszt az elnökség.

Támogatásra került az irányú kezdeményezés is, hogy készüljön kiadvány, mely összefoglalja Egyesületünk elmúlt 20 évét.  Ehhez is kérjük az építő gondolatokat megosztani velünk.

furiosonorthstar