Meghívó

A Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület Elnöksége nevében tisztelettel meghívjuk Egyesületünk Rendkívüli Tisztújító Közgyűlésére, melyet 2010. február 14 – én, 09.00 órakor tartunk Budapesten a Nemzeti Lovardában (Cím: Budapest, Kerepesi u. 7.).

Határozatképtelenség esetén, azonos napirenddel egy újabb időpontban ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, melynek időpontja:

2010. február 14. (vasárnap) 10.00 óra

Tervezett napirendi pontok:

  1. Új tagok felvétele.
  2. A rendkívüli közgyűlés szükségességének ismertetése, FEB beszámolója
  3. Szavazatszámláló bizottság megválasztása.
  4. Jelölő bizottság javaslatai a tisztségviselőkre.
  5. Jelölt-lista állítás.
  6. Tisztségviselők választása.
  7. Egyebek.

Szavazásra az Alapszabály szerint az alapító tag, tiszteletbeli tag és a tag jogosult.

4. § Az Egyesület tagjai

Alapító tag: az Egyesület alapító közgyűlésének jelenléti ívét aláíró természetes és jogi személyek.

Tag: a tagság feltétele, hogy a tag tulajdonában legalább egy a fajtába tartozó ló vagy csikó legyen. Jogi személyek tagsági jogaikat képviselőjük útján gyakorolják.

Tiszteletbeli tag: olyan köztiszteletben álló, az egyesület érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személy, akit a közgyűlés tiszteletbeli taggá fogad.

5.§ Tagsági viszony keletkezése

–          Tagok esetében a tagsági viszony kitöltött és aláírt belépési nyilatkozattal, egy vagy több, a fajtába tartozó ló, vagy bélyegzett kancacsikó bejelentésével, elnökségi jóváhagyással és a tagdíj befizetésével létesíthető.

10. § – A tagok jogaikat a közgyűlésen közvetlen módon gyakorolják.

A Közgyűlésen a képviseletre való jogosultságot igazolni kell!

Képviseletre való jogosultság módjai az alábbiak:

  • magánszemélyek és egyéni vállalkozók személyazonosságát igazoló okmányok (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
  • jogi személyek, gazdasági társaságok és egyéb gazdálkodó szervezetek cégbíróságon, bíróságon bejegyzett 30 napnál nem régebbi cégkivonat, kivonat.

(Gondoskodjanak arról, hogy a képviselőjük mandátuma érvényes legyen!)

A helyszínen lehetőséget biztosítunk a tagfelvételre, tagdíj, belépési díj és tagdíj-elmaradás befizetésére.

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

 

Bugac, 2010-01-28.

dr. Plutzer Imre
elnök

Juhász Zoltán
alelnök s.k.

furiosonorthstar