Információk támogatás igénybevételéhez

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások igénybevételéhez fontos információk.

 

Célja:

Alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták tenyésztésben történő megőrzése.

A rendelet alapján vissza nem térítendő állatlétszám alapú támogatás vehető igénybe.

Megnevezése: furioso-north star célprogram

Támogatás a törzskönyvezett nőivarú egyedekre adható, mely a tárgy év január 1-jén első életévét betöltötte.

Szükséges igazolás a fajtafenntartó egyesülettől azzal a tartalommal, hogy az egyed nukleusz, fajtafenntartó vagy nukleusz és fajtafenntartó minősítésű-e.

ENAR-ban nyilvántartott és jelölt egyednek kell lenni (lóútlevél)

A támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt az aktuális állatállomány tartására, valamint kiesésétől számítva 90 napon belül pótolnia azonos minőségű egyeddel.

A támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak végégig a támogatási határozatban jóváhagyott állatállomány-szaporulat elérésére.

A támogatási kérelmet 2010. május 1. és május 31. között lehet benyújtani az MVH-nak a székhely szerint illetékes kirendeltségéhez.

A támogatási kérelem elbírálásához az alábbi témákban lehet többletpontot szerezni:

  • a 2010. január 1-jén tartott állatlétszámhoz képest mekkora létszámot kíván bevinni a célprogramba

  • az induló állatlétszám hány százaléka tartozik a nukleusz minősítésű egyedek közé

  • az igénylő a tenyésztői munkában a beadást megelőző három évben megfelelő, jó, kiváló minősítést ért el.

  • Korábban ugyan arról a fajról szóló agrár-környezetgazdálkodási célprogramban részt vett és támogatást kapott, valamint az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok valamelyikében való részvétel esetén, ha az állattartó a támogatási kérelmet előzetesen jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkezik.

  • középfokú vagy felsőfokú végzettség után (természetes személy esetén kell neki rendelkezni vagy gazdasági társaságok esetében a vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy tag, családi gazdaság esetében a gazdaság vezetője vagy a gazdaság tagja rendelkezik szakirányú végzettséggel.)

  • Kísérleti képzésben résztvevő végzetséget igazoló dokumentummal

Kifizetési kérelmet a székhely szerinti MVH-hoz 2011. február 1. és 28. között, ezt követően évente február 1. és 28. között lehet

Csatolni kell a tenyésztési hatóság igazolását az előző naptári évre vonatkozóan, amely tartalmazza a támogatható állatok egyedenkénti azonosítóját és nukleusz vagy fajtafenntartó minősítését. Tenyésztési hatóság által kiadott igazolás esetében hiánypótlásra nincs lehetőség.

Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget az aktuális állatállományra vonatkozó tartási kötelezettségének, akkor köteles visszafizetni az arra az állatállományra vonatkozó, korábban felvett támogatási összeget, valamint megszűnik arra az állományra vonatkozó támogatáshoz való joga, amelyre a tartási kötelezettséget nem tartotta be.

Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a meghatározott 90 napon belüli pótlási kötelezettségének, akkor a nem pótolt egyedek után az adott évi támogatási összegre nem jogosult.

Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget

a) a program végére megvalósult állatállomány-szaporulat nem éri el a program indulásakor vállalt állatállomány-szaporulat 25%-át, akkor az 5. évre jutó támogatási összegre nem jogosult,

b) a program végére megvalósult állatállomány-szaporulat eléri a program indulásakor vállalt

állatállomány-szaporulat 25%-át, de nem éri el a program indulásakor vállalt állatállomány szaporulat 50%-át, akkor az 5. évre jutó támogatási összeg felére jogosult.

Ha a támogatásra jogosult nem teljesíti:

a) nem naprakészen vezeti a tenyésztési dokumentációt, akkor

aa) abban az esetben, ha a hiányosságok pótolhatóak, az adott évi adott célprogramra vonatkozó támogatási összeg 10%-ára nem jogosult,

ab) abban az esetben, ha a hiányosságok nem pótolhatóak, vagy a tenyésztési dokumentáció

hiányosságára a támogatási időszak alatt nem első alkalommal kerül sor, az adott évi adott

célprogramra vonatkozó támogatási összeg felére jogosult,

b) egyáltalán nem vezet tenyésztési dokumentációt, akkor az adott évi adott célprogramra

vonatkozó támogatási összegre nem jogosult.

 

furiosonorthstar