Meghívó – 2011. március 27.

A Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület Elnöksége nevében tisztelettel meghívom Egyesületünk Közgyűlésére, melyet 2011. március 27-én, 09.00 órakor tartunk Kecskeméten a Sasfészek Fogadóban (Cím: 6000 Kecskemét, Alsócsalános 3), az 52-es számú főút Dunaföldvár felé tartó kivezető szakasza.

Határozatképtelenség esetén, azonos napirenddel egy újabb időpontban ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, melynek időpontja:

2011. március 27. (vasárnap) 10 óra

Tervezett napirendi pontok a következők:

1. Elnökségi beszámoló a 2010. évről

2. Felügyelő Bizottság beszámolója 2010-es évről

3. Ügyvezető beszámolója

4. 2010 évi mérleg, pénzügyi beszámoló elfogadása

5. 2011 évi tagdíj megállapítása

6. 2011 évi gazdasági terv elfogadása

7. Alapszabály módosítása

8. Döntés a tagdíjhátralékkal rendelkező tagok kizárásáról

9. Tenyésztési program módosítása

10. Egyebek

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Felhívom a tisztelt tagtársak figyelmét, hogy a 2010-es évig bezárólag az elmaradt tagdíjbefizetéseket szíveskedjenek pótolni, mivel az alapszabályunk szerint az éves tagdíj határidőig történő meg nem fizetése a tagsági viszony megszüntetését vonhatja maga után.

Kérem ezen kívül, hogy a tagsági viszonnyal és állományegyeztetéssel kapcsolatos leveleiket a továbbiakban a 8646 Balatonfenyves, Halász u. 15. postacímre szíveskedjenek küldeni.

ifj. Horváth Sándor
elnök

Meghívó letöltése pdf formátumban

Mellékletek:

furiosonorthstar