Őshonos pályázatban résztvevők, figyelem!

Az elmúlt héten tárgyaltunk az Államkincstárral az őshonos kanca- és méntámogatásokról. A Kincstár tájékoztatása szerint hamarosan elkezdik a 2018-as kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzését, amit nemsokára követhetnek a kifizetések.
Sajnos azonban — eddigi, a Kincstár által többször megerősített információink ellenére — problémát okozhat, ha a kancákhoz szaporulatként bejelentett csikókat az igénylő nem jelentette be a tenyészetébe a NÉBIH-nél. Ez azonnali intézkedést igényel azon igénylők részéről, akik már jelentettek be csikót a kancájukhoz a 2018-as kifizetési kérelemben, és folyamatában minden igénylőt érint.

Akinek még megvan a támogatott kanca után született csikója (és már van lóútlevele), azt kérjük, hogy ha még nem tette volna, akkor minél hamarabb jelentse be a NÉBIH-nél. Aki közben eladta a csikót, az szíveskedjék a csikót a születési dátumától az eladás időpontjáig a saját tenyészetébe bejelenteni. Nagyon fontos, hogy az eladás időpontjától ki is jelentse, nehogy dupla bejelentése legyen a csikónak (= ne legyen azonos időpontra bejelentve az eladóhoz és a vevőhöz, mert az beláthatatlan időre megakasztja a támogatási ügyintézést). A „tartás kezdete” és „tartás vége” bejelentőlapokat mellékelem. Egy bejelentőlapon több lovat is be lehet jelenteni.

Ugyanígy fontos, hogy amennyiben kiesés-pótlás történt/történik a pályázatban szereplő kancákra, az adminisztratív ellenőrzések továbbra is kiterjednek a Lóútlevélben szereplő fajta bejegyzés meglétére (furioso-north star), illetve az adott, pótlásba bekerült egyed tartásának bejelentésére.

Mindenképpen javasoljuk, hogy bármilyen, a NÉBIH-nek küldött bejelentőlapot fénymásolatban vagy szkennelve őrizzenek meg, és postai küldés esetén ajánlva / tértivevénnyel, illetve emailes küldés esetén szintén tértivevénnyel küldjék el.

További kérdés esetén keressenek az egyesület elérhetőségein.

Csíkvári Mónika

A szükséges nyomtatványok megtalálhatók itt:

furiosonorthstar