Módosult a „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című felhívás!

A kancatámogatásban részt vevők számára régen várt jó hír, hogy a pályázati felhívás kiegészült az alábbiakkal: „Lófélék esetében pótlásként beállított állatnak elfogadható a felhívás 3.4.11. I.2. pontja szerint kötelező szaporulatként előírt csikó, amennyiben a pótlás időpontjában megfelel a 3-7. pontokban leírtaknak.”   Részletesen: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgi-llatfajtk-genetikai-llomnynak-in-situ-megrzse-cm-vp4-10211-15-kdszm-felhvs-dokumentcija