Belépési információk

 • Az Egyesület tagja lehet minden magyar vagy külföldi állampolgár, jogi személy, aki elfogadja az Egyesület alapszabályát, annak szellemében tevékenykedik és fizeti a tagsági díjat.
 • Az egyesületi tagság formái:
  • rendes tagság (Mindazon természetes és jogi személyek, akik az Egyesület belépési nyilatkozatát aláírták, és hiteles érvényes ló-útlevél bemutatásával, és ezen okiratból a származást igazoló oldal és a tulajdont igazoló oldal fénymásolatát átadva igazolják, hogy (magán)tulajdonukat illetve a tagi részvételükkel működő, jogi személyiséggel bíró gazdasági társaság tulajdonát képezi legalább egy, a Tenyésztési Program által meghatározott feltételeknek megfelelő kanca, mén vagy csikó, valamint az Egyesület éves tagdíját határidőben fizetik.)
  • pártoló tagság (Mindazon természetes és jogi személyek, akik az Egyesület működéséhez anyagi hozzájárulást teljesítenek, és akiket írásbeli kérelmükre az elnökség pártoló tagként nyilvántartásba vesz.)
  • tiszteletbeli tagság (Olyan köztiszteletben álló, az Egyesület érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személyek, akiket a közgyűlés a jelenlévők 2/3-os minősített többséggel arra érdemesnek ítél. )
 • Rendes tagi jogviszony a
  • kitöltött és aláírt belépési nyilatkozattal,
  • egy vagy több, a Tenyésztési Program által meghatározott feltételeknek megfelelő kanca, mén vagy csikó lóútlevéllel igazolt tulajdonlás, és
  • a tagdíj és a regisztrációs díj befizetésének igazolásával létesíthető.
 • A belépési szándék esetén kérjük Egyesület levelezési címére (8646 Balatonfenyves, Halász u. 15.) megküldeni:
 • Regisztrációs díj (egyszeri alkalommal, belépéskor fizetendő): 10 000 Ft
 • Éves tagdíj: 10 000 Ft/év
 • Kancadíj: 10 000 Ft/kanca
 • Kancadíj (kkv-nak) 1 000 Ft/kanca